/ Hem / Projekt / Egna projekt / Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten

Evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten
Evidensbaserad praktik innebär att den professionelle väger samman sin expertis med bästa tillgängliga kunskap, den enskildes situation, erfarenheter och önskemål vid beslut om insatser.
Evidensbaserad praktik innebär en medveten och systematisk användning av flera kunskapskällor för beslut om insatser:
* den bästa tillgängliga kunskapen
* den professionelles expertis
* berörda personens situation erfarenhet och önskemål.

Till socialtjänstens ansvarsområden hör äldreomsorg, funktionshinderverksamhet, socialpsykiatri samt individ- och familjeomsorg.

För mer information om hur satsningen genomförs inom de olika delarna, kontakta gärna:

Elisabeth Jonsson, 0721-91 28 24
Plattformsledare/utvecklingsledare
Funktionshinderfrågor
Äldre och Öppna jämförelser

Catherine Larsson, 0708-85 38 37
Metodstödjare Missbruk/beroendefrågor
Utvecklingsledare barn- och unga

 Sidan uppdaterad 2015-02-23

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Ny adress från 2014-03-01:
Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS

Gatan har bytt namn 2014-03-01 från
Nybrogatan 9 A, Vån 2
503 31 BORÅS


E-post: info@borasregionen.se